Öğrenci Kredi

TÜBİTAK Burs Başvurusu

TÜBİTAK Burs Başvurusu

TÜBİTAK burs başvurusu yaparak eğitim giderlerinizin bir bölümünü karşılayabilirsiniz. TÜBİTAK bursu 2013 yılından beri yüksek lisans, lisans ve doktora öğrencilerine sunulmaktadır. Burs başvurunuzun kabul edilip edilmediğini öğrenmek için TÜBİTAK BİDEB başvuru ve izleme sistemi üzerinden işlem yapabilirsiniz.

TÜBİTAK Bursu Yurt İçi Lisans Burs Programı

TÜBİTAK Yurt İçi Lisans Burs Programı üniversiteyi örgün öğretim olarak okuyan öğrenciler için geçerlidir. Bu bursun amaçları arasında:

 • Öğrencilerin yaratıcı bireyler olmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerin araştırmacılığa karşı olan yatkınlıklarını geliştirmek,
 • Öğrencileri fen ve sosyal bilimler alanına yönlendirmek,
 • Bilim insanı yetiştirmek yer alır.

TÜBİTAK bursları başvuru koşullarını sağlayan bütün öğrencilere verilmektedir.

Ayrıca diğer burs veren vakıflara buradan ulaşabilirsiniz.

TÜBİTAK Burs Yardımları Ne Zaman Ödenir?

TÜBİTAK burs yardımı ödemesi her ayın ilk 15 günündedir. Ödemeler Genel Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Peşin ya da geriye dönük ödemeli olabilir. Ödemeler aylık dönemler halinde yapılabilir.

TÜBİTAK Burs Yardımları Süresi Ne Kadar?

TÜBİTAK burs yardımları süresi normal öğrenim süresinin sonuna kadar olacaktır. Çift anadal yapan bir öğrenci için anadal programı süresinin öğrenim yılından 1 yıl sonraya kadar burs verilmeye devam edilir.

Kredi kartı ihtiyacı olanlar tıklayarak yazımızı okuyabilir.

TÜBİTAK Burs Yardımlarından Faydalanmak için Gerekli Koşullar Nelerdir?

TÜBİTAK burs yardımından faydalanmak için gerekli koşullar arasına:

 • TC vatandaşı olmak,
 • Daha önce lisans programı bitirmemiş olmak,
 • Hazırlık sınıfında ya da ara sınıflardan başvuru yapan adaylar için bursların devam şartını taşıyor olmak,
 • ÖSYM tarafında yapılan Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sonunda, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bölümlerden bir tanesine kayıt olmak yer alır.

TÜBİTAK Burs Başvuru Yöntemi Nedir?

TÜBİTAK burs yardımları başvurusu için önceden belirlenmiş tarihler arasında işlem yapmak gerekir. Aksi halde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bizzat başvuru yapılmamalıdır. Başvurular internet ortamında online yapılacaktır. E mail dışında; faks ya da diğer elektronik yolları kullanarak başvuru yapmak isteyen kişilerin başvurusu kabul edilmeyecektir.

Başvuru yapıldıktan sonra öğrenci, başvurusunu dilediği zaman geri çekme hakkına sahiptir. Geri çekmenin yapılabilmesi için başvuru yılını ve döneminin belli olduğu ıslak imzalı dilekçe verilmesi gerekir. Dilekçe BİDEB’e ulaştırılmalıdır.

TÜBİTAK Burs Başvuru Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

TÜBİTAK burs yardımı değerlendirmesi TÜBİRAK başkanlığı tarafından yapılır. TÜBİTAK Başkanlığı, her sene burs verilecek olan öğrenci sayısının belirlenmesinde söz sahibidir. Başkanlık ön inceleme yapar ve şartları sağlayan kişilerin başvurularını GYK’ya sunar. Desteklenmek istenen başvuru ve destek miktarları başkanlık onayından geçtikten sonra kesinleşecektir.

TÜBİTAK Burs Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

TÜBİTAK burs başvurusu için gereken belgeler eksiksiz tamamlandıktan sonra başvuru yapılmalıdır. Bu belgeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Taahhütname,
 • Başvuru formu (İnternet sitesinden temin edilebilir),
 • Üniversite tarafından onaylanmış öğrenci belgesi,
 • Çift anadal programı için öğrenci belgesi ve bununla beraber not dökümü belgesi aslı ve onaylı sureti,
 • Yüksek öğretim sınavlarının AYT ya da TYT sonuç belgesi çıktısı.

TÜBİTAK Burslarının Devamının Sağlanması

TÜBİTAK burs devamlılığı her zaman olmayabilir. Belli şarların yerine getirilemediği durumlarda burs ödemelerinin durdurulması gerekebilir. Örneğin; lisans hazırlık sınıfında okuyan bir öğrenci, eğer hazırlık sınıfını belirlenen sürede tamamlayamazsa, yapılacak olan yardım kesilecektir. Bu süre içinde burs alan kişi başarısını eğer belgeleyebilirse, burs yeniden Mart ya a Ekim ayında başlatılacaktır. Aksi halde burs iptal edilmiş olacaktır. Başarısız olduğu için bursun durdurulması halinde geçen süre burs süresi olarak sayılmayacaktır.

TÜBİTAK Burslarının Devamının Sağlanması için Not Ortalaması

TÜBİTAK burs devamlılığı için not ortalaması gerekliliği bulunuyor. Hazırlık süresi dahil edilmeksizin, Üniversitenin not sistemi esas alınarak ağırlıklı genel not ortalaması hesabı yapılır. Kişinin 4 üzerindeki sistemden not ortalaması en az 2,50, 100 üzerinden hesaplanan not ortalaması için ise en az 65 olması gerekir. Genel not ortalaması bu notların altında olan kişilerin bursu durdurulacaktır. Burs süresi içinde kişi başarı şartını yeniden sağlarsa, belge ile kanıtlanması halinde bursun devam edeceği ilk eğitim ve öğretim döneminde burs yeniden başlatılır. Başarısızlık nedeniyle geçen süre, burs süresinin toplamından düşürülür.

ÇAP Öğrencileri TÜBİTAK Burslarını Ne Zaman Alır?

ÇAP öğrencileri yalnızca bursları ÇAP dersi alacakları dönemler için alırlar. Bunun dışında kalan dönemlerde burs alamazlar.

TÜBİTAK Bursları Hakkında Genel Hükümler Nelerdir?

TÜBİTAK bursu genel hükümler şu şekilde sıralanabilir:

 • Öğrenciler verilen burslardan yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere yararlanabilirler.
 • Bursiyerler ilgili alanda kalmak koşulu ile bölüm değişikliği yapabilirler. GYK kararı ile burslar devam edecektir. Bölümünü değiştiren kişilerin burs süresi değişmez.
 • Son sınıfta okuyan öğrenciler için üniversitenin son yarıyılı bitince ödeme durdurulur.
 • Başka kurumlardan burs, proje teşviği, ücret ya da herhangi bir destek alan kişiler TÜBİTAK burslarından faydalanamazlar.
 • Bursiyerler ARDEB projesi hariç başka TÜBİTAK destek programlarından faydalanamazlar.
 • Üniversite tarafından öğrencinin eğitimi dondurulursa bu süre için kişiye ödeme yapılmayacaktır.

TÜBİTAK Burslarından Faydalanacak Öğrencilerin Yükümlülükleri Nedir?

TÜBİTAK bursundan faydalanacak kişilerin yükümlülükleri bulunur. Bu yükümlülükler şu şekilde sıralanabilir:

 • Bursiyer kendisinden talep edilen belgeyi en çok 15 gün içinde BİDEB’e ulaştırmalıdır.
 • Bursiyer, adını, öğrenciliği ile ilgili kayıt dondurma durumunu, kayıt sildirmesini, yurt dışına gitme, mezun olma gibi kişisel bilgilerini BİDEB’e yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
 • Eğer öğrenci; doğum, hastalık, askerlik ve yurt dışına çıkma gibi zorunlu nedenlerden kaynaklı olarak kayıt dondurması yapmak istiyorsa, bu durumda not dökümü belgesi gönderilmesi zorunlu değildir.
 • Belirlenmiş yükümlülükler eğer bursiyer tarafından yerine getirilmezse, burs kesilebilir. Karar merci GYK’dir.
 • Çift anadal programını tamamlamış öğrencilerin ÇAP bursu sonlandırılır.
 • Lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olan bursiyerlerin mezuniyet belgelerini 15 gn içinde BİDEB’e ulaştırmaları gerekmektedir.

TÜBİTAK Bursu Taahhütnamesi

TÜBİTAK bursu taahhütnamesi içeriğinde her bursiyerin yerine getirmesi gereken sorumluluğunu kabul eder. Örneğin:

 • Öğrenci belgesi güz dönemi için Ekim, bahar dönemi için ise Mart ayında düzenlenmiş olmalıdır.
 • Öğrenci belirlenmiş süre içinde öğrenci belgesi ve not dökümünü BİDEB’e ulaştırmalıdır. Aksi halde öğrenci bursunun kesileceğini kabul etmiş olur.
 • Belgelerin geç gönderilmesi halinde, burs yalnızca gönderilen ayı takip edecek olan ay için geçerli olacaktır.
 • Belgelerin 2 dönem gönderilmemesi halinde burs tamamen kesilir.
 • Öğrenci belgesi ve not dökümü üniversite öğrenci işlerine verilir.
 • Başarısızlık nedeni ile burs durdurulursa, süre burstan kesilir.
 • Belirlenmiş genel ağırlıklı not ortalamasının altına düşen kişinin, başarısızlık nedeni ile bursu kesilmiş olur. Başarı şartı yerine getirildiği zaman, kişi yeniden burs almaya hak kazanabilir.
 • Öğrenci gerekli görülmesi halinde, GYK kararıyla birlikte bursun kesileceğinin ya da reddedileceğini kabul eder.
 • Öğrenci taahhütname ile program ilanını okuduğunu ve bir kopyasını kendisine sakladığını taahhüt etmiş olur.
 • Eğer çift anadal yapan kişi çift anadalı tamamlayamazsa, son ödenen bursu kuruma geri ödemekle yükümlü olur. ÇAP dersi alınmadığı zaman kişi burs almaz.
SİZİN İÇİN SEÇİLDİ:  Sabancı Vakfı Burs Başvurusu

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
BİR YORUM YAZ