Öğrenci Kredi

İTO Burs Başvurusu

İTO Burs Başvurusu

İTO burs başvurusu yaparak daha kolay bir öğrencilik yaşamak istemez misiniz? İTO bursu İstanbul Ticaret Odası tarafından verilmektedir. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde olan öğrenciler karşılıksız verilen İTO burslarından faydalanabilirler. İstanbul Ticaret Odası yaptığı açıklamada 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için de karşılıksız burs yardımlarının devam edeceğini belirtti. Platformumuzda diğer yazılarımız:

İTO Bursu

İTO lisans bursları İstanbul il sınırları içinde bulunan öğrenciler için verilecektir. Öğrencilerin burs almaları için:

 • Vakıf üniversitelerinde yüzde yüz burslu,
 • Devlet üniversitelerinde okuyor olmaları gerekmektedir.

Açık öğretim ve uzaktan öğretim okuyanların burs yardımlarından faydalanmaları mümkün değildir.

İTO Lisans Bursları Almak için Şartlar Nelerdir?

İTO lisans bursları almak için gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekir. Aksi halde yapılan başvurular reddedilecektir. Başvuru yapan kişinin:

 • TC vatandaşı olması gerekir,
 • Yüksek öğrenim için burs alıyorsa birinci sınıfta 22 yaşından büyük olmamalıdır,
 • İkinci sınıfta 24’ten,
 • Üçüncü sınıfta 25’ten,
 • Dördüncü sınıfta 26’dan büyük olmamak gerekir.

Yaş sınırına ek olarak, kişinin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrenim kredisinden başka kredi almamış olmaları gerekir. Kişinin burs aldığı dönem  boyunca sigortalı olarak bir yerde çalışmıyor olması gerekir.

SİZİN İÇİN SEÇİLDİ:  TGV Burs Başvurusu

Burs almak isteyen kişilerin sağlamaları gereken belli bir başarı düzeyi bulunur. 4 tam nottan oluşan puanlama sistemi için kişinin not ortalaması en az 2,25 olmalıdır. 100 puan üzerinden yapılan puanlamaya göre not en az 60 olmalıdır.

İTO Burs Başvuru Formu

İTO burs başvuru formu başvuru almak isteyen kişiler tarafından eksiksiz doldurulmalıdır. Bu form İstanbul Ticaret Odası Vakfı resmi internet adresinde bulunabilir. Formda aşağıdaki bilgilerin doldurulması istenmektedir:

 • Tc kimlik no,
 • Reklam soyad,
 • Cinsiyet,
 • E mail adresi,
 • GSM no,
 • Başka kurumdan burs alma durumu,
 • Öğrenci ikamet durumu,
 • Aile ikamet durumu,
 • Ebeveyn maddi durumu,
 • ÖSYM puanı (Yalnızca ilk defa kayıt yaptıracak kişilerden istenecektir),
 • Not ortalaması (Yalnızca ara sınıfa okuyan kişilerden istenecektir),
 • ALES puanı (Yalnızca yüksek lisans başvurusu yapan kişilerden istenecektir),
 • Okulun bulunduğu il,
 • Sınıf,
 • Öğrenime devam dilen bölüm,
 • Anne çalışma durumu,
 • Varsa belirtilmek istenilen özel bilgiler.

İTO Burs Başvurusu Sırasında Aile Geliri Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nedir?

İTO burs başvurusunda aile geliri bursun alınması konusunda önemli belirleyiciler arasında yer alır. Eğer anne ve baba dışında aynı evde yaşayan:

 • Dede,
 • Anne anne,
 • Kardeş,
 • Eş vb. kişilerin aile ekonomisine katkısı varsa bu katkılar yazılmalıdır.

Ücret gelirin dışında kira geliri gibi ek gelirler elde ediliyor olabilir. Bu durumda bütün gelirlerin net gelirin içine dahil edilmesi gerekir.

Vakıf Üniversitesi’nde Okuyan Kişiler İTO Burs Başvurusu Yapabilir mi?

Vakıf Üniversitesi’nde okuyanların İTO burs başvurusunda bulunması mümkündür. Fakat kişinin mutlaka yüzde yüz burslu okuması gerekmektedir. Burs ÖSYM tarafından verileceği gibi şehit bursu da geçerli olur. Yüzde yüz bursun dışında kalan:

 • Yüzde 25,
 • Yüzde 50,
 • Yüzde 75 bursları almanız halinde burslardan faydalanmanız mümkün değildir.
SİZİN İÇİN SEÇİLDİ:  Sabancı Vakfı Burs Başvurusu

İstanbul Dışında Okuyan Bir Kişi İTO Burs Başvurusu Yapabilir mi?

İstanbul dışında okuyan birinin İTO burs başvurusunda bulunması mümkün değildir. Doktora düzeyinde olan burs başvuruları için böyle bir durum söz konusu değildir.

Öğrencilikle Beraber Ücretli Çalışanlar İTO Burs Başvurusu Yapabilir mi?

Ücretli çalışanların İTO burs başvurusunda bulunması mümkün değil. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde burs almak isteyen kişiler yalnızca Temmuz ve Eylül arasında çalışma hakları bulunur. Bunun dışındaki sürelerde sigortalı olarak başka bir iş yerinde çalışan kişilerin bursu kesilir.

Başka bir Kurumdan Burs Alan Kişi İTO Bursu Başvurusu Yapabilir mi?

Başka kurumdan burs alan kişilerin İTO bursu alması mümkün değildir. Tek istisna Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim kredisidir. Bunun dışında başka kurumlardan burs alan kişilerin burs ödemeleri kesilir.

Doktora Düzeyinde İTO Bursları

Doktora düzeyinde İTO bursları almak isteyen kişilerin başka kurumlardan burs almıyor olma şartı bulunmaktadır. Burs almak isteyen kişinin TC vatandaşı olması gerekir. Belli bir başarı derecesine giremeyen kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 olmalıdır. 100’lük puan sistemine göre kişinin notu en az 75 olmalıdır.

İTO Nedir?

İTO, İstanbul Ticaret Odası’nın kısaltılmışıdır. İstanbul’da faaliyette bulunan bütün ticari kurum ve ticari işlemler İTO tarafından düzenlenir. Kurum aynı zamanda işletmelerin bilgilerini kayıt altına alır ve sicillerini tutar. İTO faaliyetleri, Eminönü merkez binasında gerçekleştirilir. Kurum 14 Ocan 1882 yılından bu yana hizmet vermektedir. Müşteri hizmetleri ile kuruma ulaşmak için telefonlarınızdan 444 0 486 hattını tuşlayabilirsiniz.

İTO Hangi Faaliyetlerde Bulunur?

İTO faaliyetleri Türkiye’nin bölgesel bir güç olması vizyonu doğrultunda ilerler. Bu amaçla:

 • Özel sektörün güncel ve yapısal sorunlarının çözülmesini sağlar,
 • Türkiye’nin uluslar arası rekabet gücünün geliştirilmesi için çalışmalarda bulunur,
 • Ülkenin istikrarlı ve güvenli bir şekilde ilerlemesi için gereken ortamı hazırlar,
 • Ticaret, hizmet ve küçük sanayi sektörlerinin gelişmesine katkıda bulunur,
 • İş dünyasının gelişmesi için varsa engellerin neler olduğunu tespit eder ve bu engelleri ortadan kaldırır,
 • Yurt içi ve yurt dışı fuarlarına katılır,
 • Üyelerin uyması zorunlu olan kuralları oluşturur,
 • Deniz ticareti ile ilgili kamu yararına çalışmalar yapar,
 • Üyelerin ihtiyaç duyacakları belgeleri verir,
 • Kamu oyuna yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verir,
 • Meslek ahlak ve dayanışmasının korunması için çalışmalar yapar,
 • Bütün bu faaliyetlerde bulunurken; toplumsal, mesleki, bilimsel ve kültürel kuruluşlar ile iş birliği yapar.
SİZİN İÇİN SEÇİLDİ:  Atatürk Düşünce Derneği Burs Başvurusu

İTO, üye odaklı bir hizmet anlayışı ile hareket etmekte ve her geçen gün dünyaya yayılan bir ekol haline gelmektedir.

İTO Bursları Neden Kesilir?

İTO burslarının kesilmesi mümkündür. Bursların kesilmesine neden olan durumlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Kişi okulundan disiplin cezası alırsa bursu kesilir,
 • Belirlenmiş akademik başarı düzeyinin altına düşerse bursu kesilir,
 • Belirtilen aile gelirinin üzerinde gelir elde edilmeye başlanırsa burs kesilir,
 • Okuldan mezun olunca burs kesilir,
 • Başvuru sırasında ibraz edilen bilgilerin yanlış olduğu tespit edilirse burs kesilir.

İTO Tarafından Düzenlenen ve Onaylanan Belgeler Nelerdir?

İTO tarafından düzenlenen ve onaylanan belgeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Ticari kefalet onayları,
 • Rayiç fiyatların onayı,
 • Fatura suretlerinin onayı,
 • Ticari ve sınai eşya numunelerinin vasıflarının onayı,
 • Yerli malı belgeleri,
 • Kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının onayı,
 • Tahsis ve sarfiyat belgeleri,
 • Sınai ve ticari mahiyette belgeler,
 • Bilirkişi ve eksper raporları,
 • Mücbir sebep belgeleri,
 • Ticaret sicili hizmetleri,
 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi suretleri,
 • Tır karneleri,
 • Kalite ve yeterlilik belgeleri,
 • Ticaret sicili hizmetleri,
 • Türk gemilere verilecek uluslar arası sektörel hizmetler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
BİR YORUM YAZ