Öğrenci Kredi

Atatürk Düşünce Derneği Burs Başvurusu

Atatürk Düşünce Derneği Burs Başvurusu

ADD burs başvurusu yaparak maddi destek alabilirisiniz. ADD bursu Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından verilmektedir. Bu dernek 1989 yılında kurulmuştur. Hem yurt içinde hem de yurt dışında kurumun bir çok şubesi vardır. Derneğin genel merkezi Ankara’da bulunuyor. Kurucusu Bahriye Üçok’tur. Bahriye Uçok, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ilk kadın akademisyenidir. 6 Ekim 1990 yılında suikaste uğrayarak vefat etmiştir.

Eğer eğitim giderlerini karşılamak zor geliyorsa, gerekli belgeleri tamamlayarak, koşulları da sağlıyorsanız siz de burs almak için başvuru yapabilir, eğitim giderlerinizi zorlanmadan karşılayabilirsiniz. Sistemimiz içerisinde diğer yazılarımız:

ADD Burs Başvurusu Takvimi

ADD burs başvurusu yapmak isteyen kişilerin başvuru takvimine göre hareket etmeleri gerekmektedir. Eğer ilk kez başvuru yapacaksanız 22 Ağustos ile 30 Eylül tarihleri arasında başvuru yapmanız gerekecektir. ADD burs başvurusu sırasında gerekli olan belgeleri tamamladıktan sonra başvurular bizzat yapılmalıdır.

Eğer hali hazırda burs alıyorsanız, kayıt yenileme işlemleri için 22 Ağustos ile 9 Eylül tarihleri arasında başvuru yapmanız gerekir. Başvuru sırasında yanınızda öğrenci kimlik belgeniz ile not dökümünün bulunması gerekiyor. Mevcut kurs alanlar, 23 ile 24 Eylül tarihlerinde mülakata alınacaklardır. İlk defa burs alanlar için mülakat tarihi ise 7 8 Ekim tarihleridir.

SİZİN İÇİN SEÇİLDİ:  Sabancı Vakfı Burs Başvurusu

Kesinleşen başvurular hakkında 10 Ekim tarihinde internet sitesinde açıklama yapılacaktır.

ADD Bursiyerlerinin Bursu Kesilirse Ne Yapmalılar?

Eğer daha önceden burs alan bir kişinin bursu kesilirse, kişi iptal hakkında itiraz etme hakkına sahip olacaktır. Elektronik posta yoluyla itiraz etme nedenlerinin ve gerekçelerinin açıklanması gerekir. İtiraz hakkında durum yine e mail yolu ile kurum tarafından kişiye iletilir.

ADD Burs Başvurusu için Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

ADD burs başvurusu için gereken belgeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Ailenin mali durumunu belirten belge,
 • 1 tane vesikalık foto,
 • Öğrenci belgesi,
 • Burs başvuru formu,
 • Yurtta kalan kişiler için yurt belgesi,
 • Kirada yaşayan kişiler için kira kontrat fotokopisi.

ADD Burs Başvurusu Neye Göre Değerlendirilmektedir?

ADD burs başvurusu değerlendirmesi belli ölçütlere göre yapılmaktadır. Bu ölçütlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Kişinin dernek çalışmalarına yapabileceği katkılar,
 • Kişinin ailesinin oturduğu yer (Oturulan semt ve malın kira ya da sahibi olunup olunmadığı dikkate alınır),
 • Başvuru yapan kişinin anne ve babasının hayatta olup olmadığı,
 • Kişinin varsa ailesinde okuyan diğer kardeş sayısı,
 • Öğrencinin ara sınıflardaki not durumunu gösteren belge,
 • Şube Gençlik Kolu bünyesinde çalışma durumu (Kişi aktif çalışan ise başvurusuna öncelik verilecektir.).

ADD Burs Başvurusu Kabul Edilenlerin Dikkat Etmesi Gerekenler

ADD burs başvurusu kabul edilen kişilerin dikkat etmesi gerekenler bulunur. Aksi halde alınan burs kesintiye uğrayabilir. Dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekildedir:

 • Burs alan kişinin her dönem sonu notuna bakılır.
 • Kişinin her dönem sonunda başarılı olma şartı bulunur.
 • Bursun gelecek yıl da alınması için, başarılı olduğuna dair belgenin Şube Yönetim Kurulu’na sunulması gerekir.
 • Eğer yüksek öğrenimde okuyan kişilerin önceki dönemlerde 3’ten fazla dersi kalırsa, bu kişiler sınıfını geçememiş olarak değerlendirilir ve başarılı olunmamış sayılır.
 • Şube Yönetim Kurulu, burs alan kişilerin durumunun izlenmesinde ve yetiştirilmesinden sorumludur.
 • Her şube yılın sonunda burs hakkında hazırlanan raporları Genel Merkez Sekreterliği’ne sunmak ile görevlidir.
 • Burs alan kişiler Gençlik Kolu çalışmalarına katılım göstermekle sorumludurlar. Bu çalışmalar, kişinin sosyal becerileri kazanmansa ve kişisel yeteneklerini ön plana çıkarmaya yardımcı olur.
SİZİN İÇİN SEÇİLDİ:  VGM Burs Başvurusu

ADD Burs Almaya Hak Kazananların Burslarının Kesilme Nedenleri

ADD burs başvurusu kabul edilen kişilerin burslarının kesilmesi mümkündür. Bu durumlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Okuldan mezun olan kişilerin bursu kesilir.
 • Dernek etkinliklerine düzenli katılım göstermeyenlerin bursu kesilir. Geçerli mazeretler ayrı tutulacaktır.
 • Devam etmekte oldukları sınıfta kalanların bursu kesilir.
 • Atatürk ilke ve devrimlerine aykırı davranışlarda bulunanların bursu kesilir.
 • Derneğin kuruluş amacına aykırı davrananların bursu kedilir.
 • Okulundan disiplin cezası alanların bursu kesilir.
 • Kendine burs bağlandıktan sonra sigortaya bağlı olarak işte çalışmaya başlayanların bursu kesilir.

Bursların kesilmesi için Şube Yönetim Kurulu kararı alınması gerekir.

Eğer burs alan kişi, Şube Gençlik Kolu çalışmalarına devamlı katılım gösterirse, bu kişilere bir ya da iki aylık burs bedeli fazladan bağlanacaktır.

ADD Burs Tutarı Ne Kadar?

ADD burs tutarı başvurular tamamlandıktan sonra belirlenir. Burs miktarı mevcut burs bütçesine göre değişiklik gösterir. Öğrenci sayısına göre Şube Yönetim Kurulu karara varır. Toplantıda verilecek olan kararda, burs tutarı en az 100 TL olur.

Belirlenen burs tutarı, Genel Başkan başkanlığı ile toplanan kurul ile birlikte, GYK’nın da onayını alarak eğitim faaliyetlerinde kullanılabilir. Ödeme miktarı kişinin Şube Gençlik Kolu çalışmalarındaki faaliyetlerine göre daha çok olabilir. Azami yapılacak ödeme, normal burs tutarının 2 aylık bedelinden fazla olamaz. Belirli durumların dışına çıkınca kişinin bursu düşebilir.

ADD Burs Almak için Gerekli Koşullar Nelerdir?

ADD burs başvurusu kabul olması için gerekli koşulları taşımak gerekir. Aksi halde başvurular kabul edilmeyecektir. Bu şartlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Öğrenci başarısını resmi belge ile belirlemelidir,
 • Kişi TC vatandaşı olmalıdır,
 • Başvuru yapan kişi Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olmalıdır,
 • Kişinin eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi için desteğe ihtiyacı olması gerekir,
 • Başvuru yapan kişi yüksek lisans, ya da lisans öğrencisi olmalıdır,
 • Başvuru yapan kişinin ya kendisi Atatürkçü Düşünce Derneği’nin üyesi olmalı ya da Atatürkçü Düşünce Derneği’nde üye olan en az bir kişinin referansını almalıdır.
SİZİN İÇİN SEÇİLDİ:  ÇYDD Burs Başvurusu

Başvurunun kabul edilmesi için bu şartları taşımak bir zorunluluk olsa da, her bu şartı taşıyan kişinin başvurusunun kabul edilmesi zorunlu değildir.

ADD Burs Almak için Gerekli Bilgiler

ADD bursu alımı için kişinin kişisel bilgilerini  eksiksiz ve doğru bir şekilde belirtmesi gerekmektedir. Aksi halde başvuru yapan kişinin başvurusu kabul olmaz ve sorumluluk kuruma ait değildir.

Genel Merkez ve şube tarafından sağlanan burslar hakkında bilgilerin tümü, Genel Merkez Burs Komisyonu tarafından saklanır. Bu bilgiler Şube Başkanlıkları aracılığı ile Genel Merkez sekreterliğine bildirilir. Bilgilerin tümü Genel Saymanlık tarafından oluşturulan ADD burs veri tabanına kayıtlanır. Bu bilgilerin burs alındığı süre boyunca güncel kalması gerekir.

ADD Burs Almaya Hak Kazananların Burs Ödemeleri Nasıl Yapılır?

ADD bursu ödemelerinin yapılması için Genel Merkez’de ya da şubelerde banka hesabı açılır. Burs havuzu oluşturulur ve bütün burs kazanımları bu havuzun içinde toplanır. Burs almaya hak kazanan kişilerin ödemesi saymanlık tarafından hazırlanacak olan banka talimatı ile yapılacaktır. Ekim ayından itibaren ödemeler yapılmaya başlanacaktır. Yapılan burs ödemelerinde süre kişinin akademik başarısı ile ilgilidir. 1 öğrenim yılı boyunca ödemelere devam edilir. Hangi gün ödeme yapılacağı ise Genel Merkez ve Şube yönetimi tarafından belirlenir. Tespit edilen gün tatil gününe denk gelirse, tatilden sonraki ilk iş günü ödeme burs alan kişinin hesabına yatar.


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
BİR YORUM YAZ